flodesmatare
En flödesmätare är ett precisionsinstrument där en elektriskt ledande vätska inducerar en spänning då den rinner igenom ett magnetiskt fält inne i flödesmätaren.

Denna spänning är proportionell mot flödeshastigheten varifrån det aktuella flödet räknas ut.

Vid renovering av flödesmätare rengörs och teflonbeläggs loppet för bästa mätresultat.