Alla våra flödesmätare kalibreras och testas före leverans.

Vi levererar också alltid kalibreringsprotokoll tillsammans med flödesmätaren.

Vår kalibreringsstation har optimal precision och mycket hög kapacitet.